联系我们

联系我们


联系我们

        启扬展览.jpg


         EVCE2022第八届上海国际新能源汽车充换电技术展览会组委会

         启扬展览服务(上海)有限公司

         地址:上海市闵行区联航路1588号

         电话:+86-021-3420 0985

         传真:+86-021-3431 6118

         电邮:info@qiyangexpo.com         Qiyang Exhibition Service (Shanghai) Co., Ltd

         Address: No.1588, Lianhang Road, Minhang District, Shanghai City 

         Tel: +86-021-3420 0985

         Fax: +86-021-3431 6118 

         Email: info@qiyangexpo.com