联系我们

联系我们


联系我们

        启扬展览.jpg


         EVCE2024第九届上海国际新能源汽车充换电技术展览会组委会

         启扬展览服务(上海)有限公司

         地址:上海市闵行区联航路1588号

         电话:+86-021-3468 0129

         传真:+86-021-3327 5101

         电邮:shlmexpo@163.com         Qiyang Exhibition Service (Shanghai) Co., Ltd

         Address: No.1588, Lianhang Road, Minhang District, Shanghai City 

         Tel: +86-021-3468 0129

         Fax: +86-021-3327 5101 

         Email:shlmexpo@163.com